Overzicht OBM verwerken van polyesterhars

Deze tabel geeft aan wanneer voor het verwerken van polyesterhars een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) nodig is en welke bijzonderheden voor deze OBM gelden.
Juridisch overzicht Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Verwerken van polyesterhars

Aangewezen activiteit
  • het aanvangen met de verwerking van polyesterhars
  • verhogen van de capaciteit voor de verwerking van polyesterhars, of
  • veranderen van de manier van verwerking van polyesterhars.

(Bor, 2.2a, lid 5)

Ondergrens Geen
Bovengrens Geen
Uitzondering De OBM is niet vereist indien de activiteit deel uitmaakt van een IPPC-installatie.
Weigeringsgronden De activiteit leidt tot een niet aanvaardbaar niveau van geurhinder
Op welk moment is de OBM nodig? Bij aanvang, verhogen van de verwerkingscapaciteit en veranderen van de manier van verwerking
Lex silencio van toepassing? Nee
Relatie met Bijlage I
  • Voor het verwerken van polyesterhars zelf is geen Omgevingsvergunning milieu nodig.
  • Poyesterharsverwerkende bedrijven die polyesterhars opslaan in bovengrondse opslagtanks met een inhoud van meer dan 10 m3 hebben wel een Omgevingsvergunning milieu nodig op grond van onderdeel C, categorie 4.4, onder c.