Wat zijn sier- en gebruiksvoorwerpen?

Vraag

Wat wordt bedoeld met de term sier- en gebruiksvoorwerpen in categorie 28.10 van bijlage I, onderdeel C, bij het Bor?

Antwoord

Het Besluit omgevingsrecht kent geen juridische definitie van de term sier- en gebruiksvoorwerpen. De Nota van toelichting geeft ook geen uitleg en er is nog geen jurisprudentie over dit onderwerp.

Deze uitleg is gebaseerd op de algemeen gangbare betekenis van de begrippen sier- en gebruiksvoorwerpen. De voorbeelden sluiten aan bij wat de wetgever bedoeld heeft uit te zonderen van de verplichting tot een omgevingsvergunning milieu.

Het bevoegd gezag bepaalt uiteindelijk of er in een specifieke situatie sprake is van sier- of gebruiksvoorwerpen en of een bedrijf een omgevingsvergunning milieu nodig heeft voor handelingen met deze voorwerpen.

Wat is een siervoorwerp?

Een siervoorwerp is een voorwerp waarvan de belangrijkste functie is dat het er mooi uitziet. Een voorwerp is iets dat je kunt aanraken, dat niet leeft en dat meestal niet heel groot is.

Voorbeelden van siervoorwerpen (lijst is niet uitputtend):
 • Schilderijen
 • Spiegels
 • Beelden
 • Posters
 • ...

Wat is een gebruiksvoorwerp?

Gebruiksvoorwerp is de verzamelnaam voor objecten die door mensen worden gebruikt. Het gaat daarbij om tastbare en handelbare objecten voor dagelijks gebruik.

Voorbeelden van gebruiksvoorwerpen (lijst is niet uitputtend):
 • Gereedschap
 • Tuingereedschap en tuinartikelen, zoals regentonnen, gieters, tuinslangen
 • Keukengerei, zoals pannen, bestek, keukenplanken
 • Huishoudelijke artikelen, zoals wasmanden, droogrekken, strijkplanken, trapjes
 • Meubilair en planken
 • Kantoorartikelen, zoals scharen, nietmachines, perforators
 • Speelgoed
 • Kleding, schoenen
 • Kabels
 • Gordijnen, kleden, losse tapijten
 • Kussens, beddegoed, dekbedden
 • Lampenkappen, lichtarmaturen
 • Fietsen, steps, segways
 • Fiets- en autoaccessoires, zoals startkabels, reservelampen, spatborden, bagagedragers
 • Pleisters, verband, cosmetica
 • ...

Wat zijn in ieder geval GEEN sier- of gebruiksvoorwerpen?

Goederen die als grondstoffen (of halffabricaten) worden gebruikt, worden over het algemeen niet als sier- of gebruiksvoorwerp gezien. Pas nadat er een bewerking op heeft plaatsgevonden wordt het een gebruiksvoorwerp.

Voorbeelden van wat GEEN sier- of gebruiksvoorwerpen zijn (lijst is niet uitputtend):
 • Bulkgoederen, zoals zand, meel of tapioca
 • Afgewerkte olie
 • Voedingsmiddelen
 • Planten en dieren en resten daarvan
 • Gelijmde vloerbedekking (plavuizen, tapijt, linoleum) en behang
 • Afval van bedrijfsmatige productie, zoals snij- of stansresten, wei
 • ...