Is een inrichting waar gasflessen of spuitbussen worden gevuld vergunningplichtig?

Vraag

Is een inrichting waar gasflessen of spuitbussen worden gevuld vergunningplichtig?

Antwoord

Spuitbussen

Het vullen van spuitbussen is vergunningplichtig, met uitzondering van het niet geautomatiseerd afvullen met stoffen anders dan drijfgassen (categorie 2.7, Bijlage l, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht).

Gasflessen

Het vullen van gasflessen is vergunningplichtig, met uitzondering van (categorie 2.7, onderdeel n, Bijlage I, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht):

  • het vullen van karweiflesjes (<12 liter) met propaan of butaan vanuit een tank van maximaal 150 liter
  • het vullen van gasflessen met perslucht
  • het vullen van gasflessen met verstikkende gassen
  • het vullen van gasflessen met een inhoud van maximaal 2 liter met zuurstof vanuit een concentrator
  • het vullen van gasflessen met een inhoud van maximaal 3 liter en met een druk van maximaal 1,6 bar, met diep gekoelde vloeibare zuurstof vanuit een gasfles met een inhoud van maximaal 60 liter met een druk van maximaal 1,6 bar

Het vullen van kleine gasflessen met propaan of butaan is als activiteit opgenomen in § 3.4.8 van het Activiteitenbesluit. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vullen van zogenaamde karweiflesjes. In de Activiteitenregeling worden hier voorschriften aan gesteld. De grenzen voor de werkingssfeer zijn ontleend aan PGS 23.

Bij het vullen van flessen met perslucht kan het bijvoorbeeld gaan om duikflessen of luchtflessen voor de brandweer.