Geldt vergunningplicht voor bovengrondse tanks vanaf 10 m3 per opslagtank?

Vraag

Het Besluit omgevingsrecht stelt in categorie 4.4.-c van Bijlage I, Onderdeel C een grens van 10 m3 voor polyesterhars en stoffen van ADR klasse 5.1 en klasse 8 in opslagtanks.

Geldt deze grens van 10 m3 per opslagtank?

Antwoord

Ja, de grens voor vergunningplicht geldt per opslagtank.

Versoepeling

Eerder regelde Bijlage I van het Besluit omgevingsrecht vergunningplicht voor de gezamenlijke hoeveelheid van 10 m3 van de genoemde stoffen.

De versoepeling door het wegvallen van het woord 'gezamenlijk' uit deze categorie was geen bewuste keuze. Maar deze verschrijving is niet teruggedraaid. Dit gezien de beperkte risico's van deze stoffen in bovengrondse tanks.