BOA - wat doet deze?

Vraag

Wat doet een BOA?

Antwoord

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) kan op grond van artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering en het Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar worden belast met de opsporing van alle of bepaalde strafbare feiten. Met het toekennen van opsporingsbevoegdheden aan betrouwbare en bekwame buitengewoon opsporingsambtenaren wordt beoogd de veiligheid in de samenleving te garanderen.

Opsporingsbevoegdheid wordt verleend door de Minister van Justitie middels een akte van beëdiging. Tevens wordt door de Minister bepaald of een buitengewoon opsporingsambtenaar geweldsmiddelen voorhanden mag hebben en dragen en zo ja welke. Voordat een akte van opsporingsbevoegdheid wordt verleend, toetst de Minister de noodzaak, bekwaamheid en de betrouwbaarheid van de (dan nog beoogd) buitengewoon opsporingsambtenaar. De BOA dient de daarvoor vereiste opleiding(en) te hebben gevolgd. zie Voorbeeld inhoud examen BOA opleiding

Voor de toepasselijke wetgeving zie ook de vraag: Met welke wetgeving dient een BOA rekening te houden?