Animaties bij de begrippen erf, achtererfgebied en bebouwingsgebied

Als u wilt weten of u een vergunning nodig heeft voor het bouwen van uw schuur, garage, aanbouw, uitbouw of ander bijbehorend bouwwerk, dan kunt u de vergunningcheck doen op het Omgevingsloket online.

Bij de vragen die u dan moet beantwoorden komt u enkele lastige begrippen tegen: erf, achtererfgebied en bebouwingsgebied.

Om deze lastige begrippen beter uit te leggen hebben we animaties gemaakt.

Eenvoudige of complexe situatie?

Er zijn twee sets animaties. Woont u in een tussenwoning met een tuin recht erachter? Dan kunt u de animaties bekijken voor de eenvoudige situatie. Voor alle andere woningtypen bekijkt u de animaties voor de ‘complexe’ situatie.

Eenvoudige situatie - tussenwoning

Erf

Toelichting bij de vraag: ‘Gaat u bouwen op een erf?

Achtererfgebied

Toelichting bij de vraag: ‘Gaat u bouwen in het achtererfgebied?

Bebouwingsgebied

Toelichting bij de vraag ‘Wat is de oppervlakte van het bebouwingsgebied?

Complexe situatie – overige woningtypen

Erf

Toelichting bij de vraag: ‘Gaat u bouwen op een erf?

Achtererfgebied

Toelichtingen bij de vraag: ‘Gaat u bouwen in het achtererfgebied?

Voor de complexe situatie moet u zelf een lijn tekenen die uw erf verdeelt in voorerfgebied en achtererfgebied. Daarbij komen naast het begrip achtererfgebied zelf nog een aantal belangrijke begrippen voor. Namelijk ‘voorkant van de woning’ en ‘openbaar toegankelijke grond en water’. We hebben ervoor gekozen om deze begrippen in losse animaties uit te leggen. Voordat u de lijn kunt tekenen dient u alle animaties te bekijken.

  • Achtererfgebied: inleiding
  • Stap 1: Achtererfgebied, bepaal ‘voorkant van de woning’:
  • Stap 2: Achtererfgebied, bepaal ‘openbaar toegankelijke grond of water’:
  • Stap 3: Achtererfgebied, tekenen van de lijn:

Bebouwingsgebied

Toelichting bij de vraag ‘Wat is de oppervlakte van het bebouwingsgebied?


Uw onderwerpen