Overzicht aanpassingen regelgeving vergunningsplichtige inrichtingen

Hier vindt u een overzicht van relevante wetswijzigingen in relatie met het aspect geluid in het kader van een omgevingsvergunning (bouwen, afwijken bestemmingsplan en milieu) sinds 1 januari 2008. Per wijziging vindt u een korte uitleg van de wijziging en de gevolgen daarvan voor de geluidspraktijk.

plaatje voor RiO - wettechnische infoEen compleet beeld per wijziging (met achtergronden) kunt u vinden op www.wetten.nl. Bij de door u gevonden wet, besluit of regeling vindt u rechtsboven een link naar "wetstechnische informatie". Daar vindt u onder de kop "Overzicht van wijzigingen voor de regeling" per wijziging wanneer deze in werking is getreden en in welk staatsblad deze is gepubliceerd. Voor recente wijzigingen kunt u dan doorklikken naar dat Staatsblad of naar de kamerstukken.