Regelgeving in ontwikkeling

Hier vindt u informatie over toekomstige ontwikkelingen in de regelgeving rondom natuurbescherming.

Op het ogenblik spelen de volgende ontwikkelingen :

Type

Titel

Wet Aanvullingswet natuur

Aanvullingswet natuur

De aanvullingswet natuur is onderdeel van de ontwikkeling van het stelsel van de Omgevingswet. Met de aanvullingswet wordt de Wet natuurbescherming ingepast in de Omgevingswet.