Regelgeving in ontwikkeling Activiteitenbesluit

Ontwikkelingen Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit, -regeling en Bor in relatie tot Omgevingswet

Het Rijk (met name het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) zal het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling of het Besluit omgevingsrecht (Bor) niet meer grootschalig wijzigen.

Toekomstige wijzigingen in milieuregelgeving verwerkt het ministerie in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en andere regelgeving onder de Omgevingswet.

Mogelijk toch nog wijzigingen

De beoogde inwerkingtreding van enkele beleidswijzigingen is 1 juli 2023, de datum waarop de inwerkingtreding van het stelsel van de Omgevingswet is voorzien. Het betreft dan wijzigingen van de besluiten onder de Omgevingswet. Bij latere inwerkingtreding van het stelsel zal in sommige gevallen daarom toch nog het Activiteitenbesluit worden gewijzigd.

Op deze manier kan bijvoorbeeld de gewenste actualisatie van de energiebesparingsplicht via een wijziging van het Activiteitenbesluit (zie voorpublicatie) alsnog op 1 juli 2023 van kracht worden.

Hoe werkt het vanaf 2023?

banner_hoe_werkt_het_vanaf_2021

De milieubelastende activiteit onder de Omgevingswet: dit verandert er.

Overzicht aanpassingen Activiteitenbesluit