Regelgeving in ontwikkeling Activiteitenbesluit

Ontwikkelingen Activiteitenbesluit

Actualisatie energiebesparingsplicht

De plicht tot energiebesparing in het Activiteitenbesluit in afdeling 2.6 gaat door deze wijziging 'Verduurzaming van het energiegebruik' heten. Daarbij gaat de afdeling gelden voor vergunningplichtige inrichtingen type C en zijn bedrijven die meedoen met CO2 emissiehandel en glastuinbouwbedrijven niet meer uitgezonderd van de verplichtingen.

De  wijzigingen zijn gepubliceerd op 5 april 2023. Uit de Nota van Toelichting bij het wijzigingsbesluit volgt dat de gewenste datum  van inwerkingtreding 1 juli 2023 is. Er komen ook wijzigingen aan de Activiteitenregeling. Lees op iplo.nl meer over de actualisatie van de energiebesparingsplicht.

Tegelijk met het Activiteitenbesluit, wijzigt ook de Activiteitenregeling per 1 juli 2023. Het gaat om wijzigingen in verschillende publicaties:

  • De Erkende maatregelen lijst (EML, Bijlage 10 Activiteitenregeling), nog niet gepubliceerd
  • De terug verdien tijd reken systematiek, nog niet gepubliceerd
  • De eisen voor de onderzoeksplicht energiebesparing, nog niet gepubliceerd
  • Glastuinbouw: nieuwe erkende maatregelen voor energiebesparing en wijziging in terugverdientijd (internetconsultatie)

Iplo.nl geeft meer informatie over de vergelijkbare energiewijzigingen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Activiteitenbesluit, -regeling en Bor in relatie tot Omgevingswet

Het Rijk wijzigt het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling of het Besluit omgevingsrecht (Bor) na 1 juli 2023 niet meer. Toekomstige wijzigingen komen in de regelgeving onder de Omgevingswet.

Hoe werkt het vanaf 2024?

banner_hoe_werkt_het_vanaf_2021

De milieubelastende activiteit onder de Omgevingswet: dit verandert er.

Overzicht aanpassingen Activiteitenbesluit