Regelgeving in ontwikkeling Activiteitenbesluit

Ontwikkelingen Activiteitenbesluit

Op dit moment zijn er geen wijzigingen van het Activiteitenbesluit of de Activiteitenregeling (voor)gepubliceerd.

Activiteitenbesluit en Omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling of het Besluit omgevingsrecht niet meer grootschalig wijzigen.

Toekomstige wijzigingen in milieuregelgeving verwerkt het ministerie in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en andere regelgeving onder de Omgevingswet.

Hoe werkt het vanaf 2023?

banner_hoe_werkt_het_vanaf_2021

De milieubelastende activiteit onder de Omgevingswet: dit verandert er.