Regelgeving in ontwikkeling Activiteitenbesluit

Ontwikkelingen Activiteitenbesluit

Vervallen paragraaf over tandheelkunde

Per 1 januari 2021 vervalt paragraaf 3.8.1 over tandheelkunde in het Activiteitenbesluit. De wijziging was 15 februari 2019 al gepubliceerd, in Staatsblad 2019, nummer 55. Deze publicatie wijzigt ook het Besluit kwik en kwikhoudende producten milieubeheer.

De eisen in het Activiteitenbesluit voor amalgaanafscheiders vervallen. De bedrijven blijven, afhankelijk van hun andere activiteiten, mogelijk wel onder het Activiteitenbesluit vallen. Vanaf 1 januari 2021 staan deze eisen in de direct werkende kwikverordening (EU) 2017/852.

Activiteitenbesluit en Omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling of het Besluit omgevingsrecht niet meer grootschalig wijzigen.

Toekomstige wijzigingen in milieuregelgeving verwerkt het ministerie in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en andere regelgeving onder de Omgevingswet.

Hoe werkt het vanaf 2022?

banner_hoe_werkt_het_vanaf_2021

De milieubelastende activiteit onder de Omgevingswet: dit verandert er.