Regelgeving in ontwikkeling Activiteitenbesluit

Ontwikkelingen Activiteitenbesluit

Wijziging Activiteitenregeling augustus 2021

Deze wijzigingsregeling actualiseerde enkele artikelen en de lijsten met stoffen van bijlage 12a, 12b en 13 van de Activiteitenregeling. De wijzigingen gaan vooral over lucht, in verband met CLP, REACH en ZZS. Ook wijzigde het zuiveringsrendement van afvalwater uit de glastuinbouw.

De wijzigingsregeling is 30 juli 2021 gepubliceerd in Staatscourant 2021, nummer 35784. De wijzigingen gelden vanaf 1 augustus 2021.

Activiteitenbesluit en Omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling of het Besluit omgevingsrecht niet meer grootschalig wijzigen.

Toekomstige wijzigingen in milieuregelgeving verwerkt het ministerie in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en andere regelgeving onder de Omgevingswet.

Hoe werkt het vanaf 2022?

banner_hoe_werkt_het_vanaf_2021

De milieubelastende activiteit onder de Omgevingswet: dit verandert er.