Regelgeving in ontwikkeling Activiteitenbesluit

Ontwikkelingen Activiteitenbesluit

Tijdelijke overbruggingsregeling windturbineparken

Door een uitspraak van de Raad van State van 30 juni 2021 over een windturbinepark konden de voorschriften voor windturbines in paragraaf 3.2.3 van het Activiteitenbesluit niet meer worden toegepast. Het Rijk stelt  nieuwe regels op voor onder de Omgevingswet. Tot die tijd geldt vanaf 1 juli 2022 een overbruggingsregeling. Deze bestaat uit een wijzigingsbesluit dat met name het Activiteitenbesluit wijzigt en een wijzigingsregeling die met name de Activiteitenregeling  wijzigt.

Voor bestaande windparken vervangt de overbruggingsregeling  de niet meer geldende regels. Met bestaand bedoelen we zoals de situatie was op 30 juni 2021, de datum van de uitspraak. De regeling voegt een nieuwe paragraaf 3.2.3a toe aan het Activiteitenbesluit en de -regeling met hetzelfde beschermingsniveau als de vervallen regels.

Voor nieuwe windparken zijn er door de overbruggingsregeling geen Rijksregels meer. De regels in paragraaf 3.2.3 gelden nog wel voor 1 of 2 losse windturbines.

Het wijzigingsbesluit is 13 mei gepubliceerd in het Staatsblad. De wijzigingsregeling is nog niet gepubliceerd.

Lees elders meer over de gevolgen van de uitspraak per type inrichting met windturbines.

Activiteitenbesluit en Omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling of het Besluit omgevingsrecht niet meer grootschalig wijzigen.

Toekomstige wijzigingen in milieuregelgeving verwerkt het ministerie in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en andere regelgeving onder de Omgevingswet.

Hoe werkt het vanaf 2023?

banner_hoe_werkt_het_vanaf_2021

De milieubelastende activiteit onder de Omgevingswet: dit verandert er.