Regelgeving in ontwikkeling Activiteitenbesluit

Overzicht aanpassingen Activiteitenbesluit

Van Activiteitenbesluit naar Bal

Informatiepunt Leefomgeving

Het Rijk wijzigt het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling of het Besluit omgevingsrecht (Bor)  niet meer. Toekomstige wijzigingen komen in het Besluit activiteiten leefomgeving en andere regelgeving onder de Omgevingswet.