Interessante websites voor toezichthouders en handhavers

Interessante websites voor toezichthouders en handhavers voor u op een rij.

BRZO+

Website van het programma BRZO+ (opvolger van LAT Risicobeheersing Bedrijven). Een hulpmiddel voor overheden die toezicht houden op BRZO-bedrijven.

Inspectie Leefomgeving en Transport

Inspectiedienst van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, over taken en werkzaamheden van de inspectie.

Inspectieloket

Gezamenlijk loket voor alle rijksinspecties. Onder andere informatie over het rijksbrede programma 'Vernieuwing Toezicht'.

Integraal Toezichtprotocol

Website van de Vereniging BWT over de ontwikkeling van het Integraal Toezichtprotocol.

Inspectieview Milieu

Themapagina over informatieuitwisseling, een virtueel dossier waarin inspecteurs informatie over inspectieobjecten kunnen raadplegen.

Omgevingsdienst NL

De omgevingsdiensten (29) zorgen, in opdracht van gemeenten en provincies, voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu (of breder, het omgevingsrecht).

Interventiecompas

Met het InterventieKompas krijgen handhavers en toezichthouders inzichtelijk waaróm de regels worden overtreden. Daarnaast doen ze inspiratie op voor effectieve manieren die ze kunnen inzetten om dit gedrag te veranderen.

Tafel van Elf

De webversie van de 'Tafel van Elf'. Een model voor gedragsanalyse om een beeld te verkrijgen van de nalevings- en overtredingsmotieven van een bepaalde regeling door een bepaalde doelgroep.

Vereniging BWT-Nederland

Themapagina over handhaving van de Wabo.

VTH en de Kwaliteitscriteria

Informatie over het traject Vergunningverlening Toezicht en Handhaving.