Alternatieven Uitgebreide Procedure

Uitwerking en onderzoek van alternatieven is in elk geval nodig om de milieueffecten in perspectief te kunnen plaatsen: is effect X echt onvermijdelijk, of zijn er mogelijkheden om er toch wat aan te doen? Maar serieus kijken naar alternatieven brengt vaak ook onvermoede opties voor optimalisaties van oorspronkelijke plannen in beeld. Bovendien geldt: als u zelf geen alternatieven beschouwt, dan doen anderen dat voor u - in zienswijzen, in overleg, op informatie- of participatie-avonden, kortom, telkens wanneer u met een plan of project naar buiten treedt.

Praktijkervaring volop

Wettelijk verplicht is de beschrijving van de referentiesituatie: de situatie waarin de voorgenomen activiteit niet door zou gaan, maar andere ontwikkelingen wél. Wettelijk verplicht is eveneens het uitwerken van ‘redelijkerwijs in beschouwing' te nemen alternatieven. Dit ‘redelijkerwijs' is op zichzelf nogal abstract, maar op basis van praktijkervaringen valt wel aan te geven wat u daar zo ongeveer onder moet verstaan. Diezelfde praktijkervaringen wijzen ook uit dat het omgaan met alternatieven minder lastig - of bedreigend - is dan dit op het eerste gezicht misschien lijkt.

Onderwerpen in deze module

Creativiteit - en dus ook het inschakelen van mensen die daarin een reputatie hebben - kan erg nuttig zijn bij het ontwikkelen van alternatieven. Maar ‘wees creatief' is wellicht een weinig zinvol advies.
Gelukkig is het ontwikkelen van alternatieven voor een belangrijk deel ook gewoon ambachtelijk werk. Bij het raadplegen van deze module kunt u ook beginnen bij de belangrijkste aanbevelingen die op een rij zijn gezet.