Overzicht aanpassingen m.e.r.-regelgeving

Hier vindt u een overzicht van wijzigingen van m.e.r.-regelgeving vanaf 1 juli 2010 (vooral hoofdstuk 7 Wet milieubeheer en Besluit milieueffectrapportage). Per wijziging vindt u een korte uitleg en de gevolgen daarvan voor de m.e.r.-praktijk. Meer informatie per wijziging (met achtergronden) kunt u vinden op wetten.nl.

plaatje voor RiO - wettechnische infoBij elke wet, besluit of regeling staat rechtsboven een link naar "wettechnische informatie". Daar vindt u onder de kop "Overzicht van wijzigingen voor de regeling" per wijziging wanneer deze in werking is getreden en in welk staatsblad deze is gepubliceerd. Voor recente wijzigingen kunt u dan doorklikken naar dat Staatsblad of naar de kamerstukken.