Kamerbrief over ontwikkeling toetsingskader endotoxinen

Binnen het onderzoek naar endotoxinen uit de veehouderij zijn nieuwe rapporten opgeleverd. Het ministerie van Infrastructuur en Water (IenW) laat dit onderzoek uitvoeren om een toetsingskader te kunnen ontwikkelen.

Nieuwe resultaten omvatten:

  • Aanvullende emissiemetingen van endotoxinen uit stallen
  • Een ruimtelijk model dat kan voorspellen in welke gebieden overschrijding van een grenswaarde te verwachten is.
  • Literatuurstudie naar gezondheidseffecten van endotoxinen

De nieuwe rapporten bieden een handvat om gezondheidsrisico’s door endotoxinen beter in kaart te brengen.

Regionale aanpak

Op basis van deze rapporten concludeerde het ministerie van IenW dat een regionale aanpak beter past dan een landelijk toetsingskader endotoxinen. Want het gebied met een hoge endotoxinebelasting is beperkt qua omvang.

Regionale overheden kunnen zelf een grenswaarde kiezen en voorspellen in welke gebieden deze waarde overschreden wordt. Vervolgens kunnen zij passende maatregelen nemen.

Onderzoeksrapporten

Deze aanpak staat beschreven in een brief aan de Tweede Kamer van 13 juni 2019. Daarin biedt het ministerie van IenW de 2 nieuwe onderzoeksrapporten over endotoxinen aan (Kamerstuk 28 973, nr 214):

  • Het rapport Risicomodellering veehouderij en gezondheid (RVG) bevat uitkomsten van 2 deelstudies. Deel 1 gaat over de ontwikkeling van een rekenmodel voor regionale endotoxineconcentraties. Deel 2 geeft het resultaat weer van een literatuurstudie naar gezondheidseffecten van endotoxine.

Het laatste endotoxinenonderzoek wordt begin 2020 verwacht. Het gaat om de validatie van (onderdelen van) het ruimtelijke rekenmodel voor regionale endotoxineconcentraties (fase 4).