Bijzonder gevoelige bedrijven

Sommige bedrijven zijn bijzonder gevoelig voor invloeden van buitenaf. Bijvoorbeeld een bedrijf moet voldoen aan strikte hygiëne-eisen en is bang voor eventuele ziektekiemen van een nabijgelegen intensieve veehouderij. Of een bedrijf dat gewassen teelt op het land en vreest voor stof en veren van een naastgelegen pluimveehouderij.

Bij de beoordeling van aanvragen voor omgevingsvergunning milieu voor zo'n omliggend bedrijf mag het bevoegd gezag geen rekening houden met de bijzondere gevoeligheid. De bijzondere gevoeligheid is voor eigen risico van het bedrijf zelf. Dit blijkt uit jurisprudentie.

veehouderijen