Wanneer is sprake van een inrichting?

Als geen sprake is van een inrichting, gelden de regels van het Activiteitenbesluit niet. Ook is geen omgevingsvergunning milieu nodig.

Begrip inrichting

Een inrichting is "elke door de mens bedrijfsmatige of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht." Dat staat in artikel 1.1 lid 1 Wet milieubeheer.

  • het is een bedrijf of de omvang is bedrijfsmatig
  • de activiteit gebeurt op een bepaalde plek, niet op meerdere
  • de activiteit duurt ten minste zes maanden of keert regelmatig terug op dezelfde plek
  • de activiteit staat in bijlage I van het Besluit omgevingsrecht

Zie de vragen en antwoorden over bijvoorbeeld: Wanneer heeft het aantal dieren een bedrijfsmatige omvang? Wanneer is een opslag van mest een zelfstandige inrichting? Zijn weilanden onderdeel van de inrichting?

Algemene informatie over het begrip inrichting uit de Wet milieubeheer.


Vragen en antwoorden