Beheer watersysteem en waterketen

Het waterbeheer of 'watermanagement' omvat al die activiteiten die nodig zijn voor een veilige afvoer van water, sediment en ijs wat de rivieren aanvoeren. Daarnaast moet er voldoende schoon oppervlakte- en grondwater zijn voor een gezonde leefomgeving voor plant, dier en mens. De zorg voor een veilig en vlot transport van goederen over water (scheepvaart) en het voorkomen van kust erosie (kustbeheer) is ook onderdeel van het watermanagement.
Watermanagement en ruimtegebruik zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze beïnvloeden elkaar en moeten in nauwe samenhang met elkaar worden ontwikkeld en gerealiseerd.