Algemene regels voor lozingen

Systematiek algemene regels voor lozen

Verreweg de meeste directe en indirecte lozingen zijn algemeen geregeld met drie AMvB's. Alleen de meest risicovolle lozingen vereisen een  voorafgaande toestemming van het bevoegd gezag. De drie Lozingsbesluiten sluiten als systematiek naadloos op elkaar aan. Bij dezelfde soort lozingen op het riool, de bodem, hemelwaterriool en oppervlakte water gelden ook dezelfde lozingsregels.Afvalwaterketen

Algemene regels per doelgroep

De drie lozingsbesluiten hebben elk een eigen doelgroep:

Voor een aantal doelgroepen zijn een aantal lozingen geregeld met specifieke besluiten:

Zorgplicht voor afvalwater vanuit algemene lozingsregels

In de algemene regels is naast specifieke lozingsvoorschriften ook een zorgplicht opgenomen.  Met de zorgplicht wordt bedoeld dat degene die een lozing doet een verantwoordelijkheid heeft voor de lozing. De lozing mag geen schade brengen aan het riool, de waterzuivering. Met de lozing wordt de bodem of het oppervlaktewater niet verontreinigd. De zorgplicht uit de algemene regels geld niet voor lozingen die met een vergunning gereguleerd moeten worden.

Maatwerk algemene lozingsregels

Met het pakket aan algemene regels is alleen nog voor een beperkt aantal lozingen vooraf toestemming van het bevoegd gezag nodig. Dit gaat in de vorm van of maatwerk op de algemene regels of een Waterwetvergunning. De watervergunning is alleen nodig als de lozing plaatsvind op het oppervlaktewater en deze lozing niet was geregeld in de algemene regel.