Vragen en antwoorden

De Waterwet is de basis voor beheer en uitvoering van de belangrijkste watertaken. De Waterwet gaat uit van integraal beheer van het hele watersysteem. Het samenhangend geheel van één of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken.

Vooral over de samenhang van de verschillende onderdelen van de Waterwet en de nieuwe organisatie van het waterbeheer heerst nog veel onduidelijkheid. In de praktijk levert dit dan ook veel vragen op.

Op de website van de Helpdesk Water vindt u een uitgebreid dossier van vragen en antwoorden. Deze vragen en antwoorden zijn verdeeld over een groot aantal categorieën.