Omgevingsvergunning afwijken

Als het kinderdagverblijf niet past in het bestemmingsplan, dan kan een omgevingsvergunning afwijken verleend worden. Dit is een besluit van bevoegd gezag (de gemeente).

Er zijn hierbij verschillende mogelijkheden:

 1. In het bestemmingsplan is aangegeven dat onder voorwaarden ook een kinderdagverblijf/maatschappelijke voorziening is toegestaan. Dit is een 'binnenplanse afwijking' van het bestemmingsplan.
 2. Bij een functieverandering in een bestaand gebouw kan gebruik gemaakt worden van de 'kruimellijst'.
 3. Als a en b niet van toepassing zijn, is een 'buitenplanse afwijking' nodig.

Bij een 'omgevingsvergunning afwijken' moet er een ruimtelijke onderbouwing worden gemaakt. Hierin wordt onderbouwd of het kinderdagverblijf past op de locatie.

a. Binnenplanse afwijking

De onderbouwing kan vaak heel beknopt zijn bij de 'binnenplanse afwijking'. In het geldende bestemmingsplan is, als het goed is, al een onderbouwing opgenomen. Er moet in ieder geval gemotiveerd worden dat voldaan kan worden aan de voorwaarden (regels) van de 'binnenplanse afwijking'.

b. Kruimellijst

Op basis van de 'kruimellijst' is functieverandering van een bestaand gebouw naar kinderopvang mogelijk. De gemeente weegt wel af of zij de kinderopvang op de beoogde locatie wenselijk vindt. Daarom is het van belang bij de aanvraag voor omgevingsvergunning te onderbouwen dat het kinderdagverblijf past in het gemeentelijk beleid, goed past op deze locatie en geen overlast geeft voor de omgeving. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn onder andere:

 • Bedrijven en milieuzonering
 • Geluid
 • Luchtkwaliteit
 • Externe veiligheid
 • Verkeer- en parkeren
 • Behoefte aan kinderopvang

Meer informatie over de onderbouwing vindt u onder: Onderbouwing omgevingsvergunning afwijken, waar moet ik aan denken?

c. Buitenplanse afwijking

Bij een 'buitenplanse afwijking' moet een ruimtelijke onderbouwing toegevoegd worden. Op basis hiervan weegt de gemeente af of zij wil afwijken van het geldende bestemmingsplan om het kinderdagverblijf mogelijk te maken.

Aangetoond moet worden dat het kinderdagverblijf past in het gemeentelijk beleid, goed past op deze locatie en geen overlast geeft voor de omgeving. Er is vaak een meer uitgebreide onderbouwing nodig dan bij de 'kruimellijst afwijking' omdat er sprake is van een de ruimtelijke ingreep (nieuwbouw of uitbreiding van een gebouw).

Aspecten die hierbij een rol spelen zijn onder andere:

 • Ruimtelijke inpassing
 • Bedrijven en milieuzonering
 • Geluid
 • Luchtkwaliteit
 • Externe veiligheid
 • Bodemkwaliteit
 • Verkeer en parkeren
 • Bezonning
 • Behoefte aan kinderopvang
 • Archeologie
 • Ecologie

Meer informatie over de onderbouwing vindt u onder: Ruimtelijke onderbouwing

Het is verstandig overleg te hebben met de gemeente over de benodigde procedures. Zij kunnen aangeven of het kinderdagverblijf op de door u beoogde locatie past in het beleid. Ook kunnen zij u informeren over de onderzoeken die nodig zijn om de 'omgevingsvergunning afwijken' te onderbouwen.

Lees meer informatie over Omgevingsvergunning afwijken op de pagina Toestemming Afwijken bestemmingsplan.


Hoe werkt het onder de Omgevingswet?