Overzicht aanpassingen Veiligheid in het Activiteitenbesluit

Deze pagina's beschrijven de belangrijkste wijzigingen in het kader van Veiligheid van het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling en delen van het Besluit omgevingsrecht (Bor) sinds 2015.

Zie voor informatie over alle wijzigingen van het Activiteitenbesluit:  Overzicht aanpassingen regelgeving.