Is het toegestaan om alleen een bufferbewaarplaats te hebben in plaats van een bewaarplaats en een bufferbewaarplaats?

Vraag

Is het volgens het Vuurwerkbesluit toegestaan om voor de opslag van consumentenvuurwerk alleen een bufferbewaarplaats te hebben in plaats van een bewaarplaats en een bufferbewaarplaats?

Antwoord

Ja, er bestaat geen verplichting tot het hebben van een aparte bewaarplaats. Het is niet verplicht om onverpakt en verpakt vuurwerk gescheiden op te slaan. Een bedrijf kan in de bufferbewaarplaats zowel het verpakte als het onverpakte vuurwerk opslaan. In een bewaarplaats mag een bedrijf uitsluitend verpakt vuurwerk opslaan.

Als een bedrijf in totaal maximaal 10.000 kilogram consumentenvuurwerk opslaat, mogen maximaal twee bufferbewaarplaatsen aanwezig zijn met maximaal 2.000 kilogram per bufferbewaarplaats.

Verkoop vanuit een bufferbewaarplaats is niet toegestaan, zodat er altijd een aparte verkoopruimte aanwezig moet zijn.