Rekenen en meten spoorweglawaai

Voor de bepaling van de geluidbelasting van spoorweglawaai zijn de regels vastgelegd in een wettelijk reken- en meetvoorschrift. Vanaf 1 juli 2012 is hiervoor bijlage IV van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 van toepassing.

Hier vindt u het geldend voorschrift voor spoorweglawaai. Daarnaast vindt u ook nog informatie over het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 (RMV geluidhinder 2006) zijn ook nog de oudere voorschriften beschikbaar. Deze kunnen in het kader van overgangsrecht, beroepsprocedures of sanering nog relevant zijn.

Geldend Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 versie vanaf 1 juli 2012

De belangrijkste wijziging in 2012 is de aanpassing van de emissie van hogesnelheidsmaterieel (categorie 9). Daarnaast zijn er wijzigingen in de beschrijving van de railruwheid en van stootgeluid van wissels en voegen. Deze zijn samengevoegd onder de noemer 'spoorconditie'.

RMV geluidhinder 2006, versie aug. 2009 (geldend tot 1 juli 2012)

Bij bijlage IV (versie aug. 2009) hoort een erratum (pdf, 27 kB), beschikbaar gesteld door de Stuurgroep Reken- en meetvoorschriften. Hiermee zijn enkele typefouten en verkeerde verwijzingen hersteld.

De belangrijkste wijzigingen van bijlage IV in 2009 zijn het vernieuwen van de emissiegetallen van enkele treincategorieën. Daarnaast zijn er wijzigingen doorgevoerd in de methode voor het modelleren van stalen kunstwerken.

RMV geluidhinder 2006, versie 2006 (geldend tot 26 augustus 2009)

De Stuurgroep Reken- en Meetvoorschriften heeft twee memo's opgesteld om deze versie aan te passen:

Met de invoering van deze regeling werden de voorschriften voor railverkeerslawaai opgenomen in bijlage IV. In deze bijlage zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het RMVR '96.

Om flexibeler om te kunnen gaan met gewijzigde eigenschappen van materieel en bovenbouw is een meetmethode ingevoerd. Hierdoor kunnen deze ingemeten worden en daarna worden toegepast in berekeningen. Deze meetmethode is opgenomen in een afzonderlijke publicatie “Technische Regeling Emissiemeetmethoden Railverkeer 2006”.

De belangrijkste wijzigingen:

  • kleine aanpassingen in de categorie-indeling
  • mogelijkheid om te corrigeren voor relatief ruw of glad spoor (“akoestisch” slijpen)
  • modellering van stalen kunstwerken
  • verwijzing naar aparte emissiemeetmethoden voor het gebruiken van nieuwe of aangepaste treintypen en bovenbouwconstructies.


Externe informatie

Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006

Bijlagen:

Eerdere versies bijlagen: