Procedure hogere waarde

Met een hogere waarde procedure kan het bevoegd gezag een hogere geluidsbelasting (hogere waarde) toestaan dan de voorkeursgrenswaarde. Deze verhoging is mogelijk tot een maximaal toelaatbare waarde. De hoogte van deze maximaal toelaatbare waarde is afhankelijk van verschillende factoren. Denk aan de ligging van de geluidsgevoelige bestemming in binnenstedelijk of buitenstedelijk gebied. Voor meer informatie wijzen wij u op de systematiek over industrielawaai, wegverkeerslawaai en spoorweglawaai.

Een hogere waarde neemt men altijd met het oog op een ander besluit. Het bevoegde gezag moet dus altijd twee aparte besluiten nemen. De procedures van deze besluiten kunnen van elkaar verschillen. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan zijn beide procedures gelijk. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning zijn beide procedures niet gelijk. Hierover leest u meer op de procedurepagina's hieronder en de pagina met achtergrondinformatie.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure tot het vaststellen van een hogere waarde. Deze informatie tonen wij op twee manieren:

  • een stapsgewijze procedureweergave (hier kunt u zien welke opbouw de procedure heeft)
  • een compleet overzicht van de procedure (hier vindt u in het kort alle relevante handelingen).

Op de onderliggende webpagina's staat informatie over:

Deze weergave van procedures staat ook op de website voor bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.


Procedures bestemmingsplannen

Heeft u ook interesse in de procedures bij bestemmingsplannen? Ga dan snel naar de pagina over de bestemmingsplanprocedure.