Diervoederindustrie

De pagina's over de diervoederindustrie hebben de status van een informatiedocument. Het heeft dus geen wettelijke status. De informatie op deze pagina's is tot stand gekomen in samenwerking met bedrijven, de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) en de omgevingsdiensten (regionale uitvoeringsdiensten, RUD). Hierbij zijn afspraken gemaakt tussen bedrijven en RUD’s over:

  • de berekening van de geuremissie
  • welke gegevens het bedrijf bij houdt en aanlevert aan het bevoegd gezag
  • hoe het bevoegd gezag toezicht kan houden

De informatieve pagina's zijn in 2016 voorgelegd aan de Kennisalliantie Geur Overheden (KaGO). KaGO is een initiatief van RUD’s en heeft verder geen status. In het KaGO zitten geurspecialisten van RUD’s. Het KaGO is akkoord met de informatie en aanpak die op deze pagina's over de diervoederindustrie staat.

Het doel van deze pagina's is het verschaffen van informatie over de geurbelasting op de omgeving door het produceren van veevoeders. Het bevoegd gezag kan deze informatie gebruiken voor het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau in het kader van vergunningsprocedures als bedoeld in het Activiteitenbesluit. Over een aantal onderwerpen loopt een landelijk brede discussie:

  • hoe moet geurbelasting inzichtelijk worden gemaakt? en
  • hoe moet deze getoetst worden?

Deze pagina's gaan hierop in. Het is aan het bevoegd gezag op die punten een zorgvuldig oordeel te vormen en daarbij rekening te houden met de lokale omstandigheden.

Geschiedenis
De vervallen Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) bevatte een bijzondere regeling over de diervoederindustrie. Deze bijzondere regeling was in 1996 gemaakt en in 1998 en 2007 gewijzigd. De NeR bestaat niet meer sinds 1 januari 2016. De NeR en de hierin opgenomen bijzondere regelingen zijn nog wel beschikbaar in het NeR archief.

kip

Makkelijk in een pdf

De informatie uit dit document bewaart u makkelijk in een pdf. Klik daarvoor op deze knop, onderaan de pagina:  pdf

Tip: de pdf is uitstekend te printen. U spaart het milieu door alleen die delen te printen die u echt nodig hebt.