Activiteiten

Dit dossier geeft aan welke wet- en regelgeving vanuit lucht geldt voor een bepaalde activiteit. De belangrijkste wet- en regelgeving voor bedrijven is het Activiteitenbesluit. Daarnaast kan voor bepaalde activiteiten ook andere wet- en regelgeving van belang zijn. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de Europese F-gassenverordening.