Stationaire brandbeveiligingssystemen en brandblusaparaten met HFK

Onder brandbeveiliging vallen blusgassen of blusgashoudende cilinders in stationaire brandbeveiligingssystemen en brandblusapparaten. Brandbeveiligingssystemen in Nederland bevatten vooral het blusgas dat bekend is onder de naam FM-200. In het buitenland worden ook andere gassen toegepast.

Op brandbeveiligingssystemen met f-gassen is de Europese F-gassenverordening van toepassing. Stationaire brandbeveiligingssystemen bevatten vooral HFK's. Brandblussers bij inrichtingen bevatten vaak geen f-gassen.

Met 'pagina in handleiding' wordt verwezen naar informatie in de handleiding Toezicht regelgeving f-gassen en ozonlaagafbrekende stoffen.

Certificering stationaire brandbeveiligingssystemen

Personen die werkzaamheden aan stationaire brandbeveiligingssystemen verrichten moeten een geldig f-gassencertificaat hebben. Dit geldt voor alle werkzaamheden die deze personen uitvoeren aan stationaire brandbeveiligingssystemen.

Daarnaast heeft het bedrijf voor de volgende werkzaamheden ook een bedrijfscertificaat nodig:

  • installatie en buitendienststelling
  • service, onderhoud en reparatie

Voor lekkage-controle en terugwinning is dus alleen een persoonscertificaat nodig en geen bedrijfscertificaat.

Certificering mobiele brandbeveiligingsapparatuur

Personen die f-gassen uit mobiele brandbeveiligingsapparatuur terugwinnen, moeten een geldig f-gassen persoonscertificaat hebben. Voor alle andere werkzaamheden is geen persoonscertificaat nodig. Ook is bij werkzaamheden aan mobiele brandbeveiligingsapparatuur geen bedrijfscertificaat nodig.

Geldig f-gassen persoonscertificaat

Een geldig f-gassen persoonscertificaat voor werkzaamheden aan brandbeveiligingssystemen is het Diploma Stationaire brandbeveiligingssystemen en brandblusapparaten. De kleur van het document is niet van belang.

De sector kent een vrijwillige kwaliteitscertificaat voor bedrijven volgens CIBV 1233. Dat certificaat voldoet niet aan de f-gassenregelgeving.

Verkrijgen van een f-gassen persoonscertificaat

Een monteur kan een persoonscertificaat krijgen door het afleggen van een examen bij een door de Minister van Infrastructuur en Milieu aangewezen exameninstelling. Voor brandbeveiligingssystemen is dit Certificatie Instelling voor Beveiliging en Veiligheid. CIBV kan u nader informeren over de examens.

Aanvragen duplicaat f-gassen persoonscertificaat

Het is mogelijk een duplicaat van een F-gassen persoonscertificaat te ontvangen. Een duplicaat van een F-gassen persoonscertificaat die u heeft verkregen via een exameninstelling, vraagt u aan bij die exameninstelling.

Het is niet meer mogelijk een duplicaat van een F-gassen persoonscertificaat aan te vragen via Rijkswaterstaat. Het gaat hier om een duplicaat van een certificaat die u kreeg via de omruilactie van STEK diploma's. Deze service is overgenomen door STEK. Alle informatie om een duplicaat aan te vragen bij STEK vindt u op de website stek.nl/voor-examenkandidaten/diplomas/.


brandblussers