Archief Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR)

Het NeR-archief bevat eerdere versies van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR). De Adviesgroep Industriële Emissies (voorheen Adviesgroep NeR) besliste over aanvullingen en wijzigingen van de NeR en kwam daarvoor drie maal per jaar bijeen.

Raadpleeg via de links hieronder de mailings van het NeR-abonnement om te zien wat de eerdere wijzigingen inhielden. Neem voor oudere versies contact op met de InfoMil helpdesk.

De laatste wijziging van de NeR heeft plaatsgevonden in augustus 2014. Daarna is de NeR niet meer gewijzigd. De NeR is ingetrokken op 1 januari 2016 met de inwerkingtreding van de wijzigingen 4e tranche Activiteitenbesluit.

Overzicht van eerdere versies van de Nederlandse emissierichtlijn lucht
Download (pdf) en datum publicatie Beschrijving van wijzigingen Datum vaststelling Adviesgroep

NeR augustus 2014 (pdf, 2.1 MB)
Bijlagen NeR augustus 2014 (pdf, 1.1 MB)

NeR-abonnement van augustus 2014 maart 2014

NeR januari 2013 (pdf, 2.4 MB)
Bijlagen NeR januari 2013

NeR-abonnement januari 2013 december 2011, juni en oktober 2012
NeR oktober 2012 (pdf, 2.7 MB)
Bijlagen NeR oktober 2012 (pdf, 1.2 MB)

NeR abonnement oktober 2012

oktober 2012
NeR juli 2012 (pdf, 2.7 MB)
Bijlagen NeR juli 2012 (pdf, 1.2 MB)
NeR abonnement juli 2012 maart en juni 2012

NeR januari 2012 (pdf, 2.7 MB)
Bijlagen NeR januari 2012 (pdf, 1.3 MB)

Ner abonnement januari 2012 december 2011
NeR juni 2011 (pdf, 11 MB) NeR abonnement juni 2011 april 2011
NeR januari 2011 (pdf, 10 MB) NeR abonnement januari 2011 december 2010
NeR oktober 2010 (pdf, 7.2 MB) NeR abonnement oktober 2010 september 2010
NeR juni 2010 (pdf, 6.9 MB) NeR abonnement juni 2010 april 2010
NeR december 2009 (pdf, 5.2 MB) NeR abonnement december 2009 november 2009
NeR augustus 2009 (pdf, 4.8 MB) NeR abonnement augustus 2009 maart en juni 2009
NeR februari 2009 (pdf, 5.2 MB) Diverse oplegnotities toegevoegd, bijzondere regelingen ingetrokken en informatie over REACH verwerkt. september en december 2008
NeR juni 2008 (pdf, 5.4 MB) Wijzigingen in controleren van emissies, diverse oplegnotities toegevoegd. december 2007 - mei 2008
NeR december 2007 (pdf, 4.8 MB) Diverse oplegnotities toegevoegd, enkele bijzondere regelingen gewijzigd. december 2006 - september 2007
NeR december 2006 (pdf, 4.9 MB) Aanpassing aan de nieuwe geursystematiek, twee nieuwe bijzondere regelingen. maart - september 2006
NeR september 2005 (pdf, 4.3 MB) Enkele oplegnotities toegevoegd, wijzigingen in VOS maatregelen. augustus 2005

In de pdf-bestanden tot en met 2011 staat in de zijlijn de datum waarop de gewijzigde teksten zijn gepubliceerd op de website of (voor 2009) zijn verstuurd naar abonnees.

Teksten van voor 2000 hebben de datum september 2000 meegekregen omdat toen de NeR in zijn geheel opnieuw is uitgegeven. Bij de bijzondere regelingen (hoofdstuk 3.3) komt deze datum niet altijd overeen met de datum die in de zijlijn van de pagina staat.