Bodem- en luchtvoorschriften bij het reinigen van textiel en kleding

Chemische reiniging van textiel is alleen toegestaan met perchloorethyleen (PER) of niet gechloreerde alifatische koolwaterstoffen. Perchloorethyleen staat ook bekend onder de naam tetrachlooretheen.

<

Bodem

Een textielreinigingsinstallatie voor het reinigen met PER plaatst u boven een vloeistofdichte vloer of verharding of een lekbak. Een textielreinigingsinstallatie voor het reinigen met oplosmiddelen moet zijn opgesteld boven een vloeistofdichte vloer of verharding. Een lekbak is niet voldoende.

Emissiegrenswaarde

De emissiegrenswaarde voor PER of een niet gechloreerde koolwaterstof in de drooglucht en in het gereinigd textiel is maximaal 20 gram per kilogram gereinigd textiel. Deze eis komt overeen met die in afdeling 2.11 Oplosmiddeleninstallaties van het Activiteitenbesluit.

Oplosmiddelenboekhouding

Het bedrijf moet een oplosmiddelenboekhouding bijhouden. De boekhouding moet voldoen aan de voorschriften voor de boekhouding van afdeling 2.11.

Keuring en onderhoud

De instelling, gebruik en onderhoud van de machine is van belang zodat geen overschrijding plaats vindt van de emissiegrenswaarde. Het bedrijf bewaart het laatste keurings- en onderhousdrapport. Hieruit blijkt ook:

  • Wie de keuring of het onderhoud heeft uitgevoerd
  • Wanneer de keuring of het onderhoud heeft plaatsgevonden