NIBM-tool

De NIBM-tool is een spreadsheet waarmee u de bijdrage van kleinere ruimtelijke plannen en verkeersplannen aan de luchtkwaliteit kunt vaststellen. De NIBM-tool is alleen bedoeld om op een eenvoudige en snelle manier te bepalen of een plan niet-in-betekenende-mate bijdraagt (NIBM).

Download NIBM-tool 2022 (xlsx, 28 kB)

De NIBM-tool is in 2008 ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met Kenniscentrum InfoMil. De NIBM-tool wordt jaarlijks door InfoMil geactualiseerd.

Voor het gebruik van de NIBM-tool zijn maar enkele gegevens nodig. Alleen het extra aantal voertuigbewegingen en het aandeel vrachtverkeer worden ingevoerd. Voor de overige gegevens gaat de NIBM-tool uit van 'worst case'-omstandigheden. Met deze beperkte invoergegevens stelt u snel vast of uw plan NIBM is.

Doel

Het doel van de NIBM-tool is:

  • Eenvoudig en snel bepalen of een plan niet-in-betekenende-mate bijdraagt aan de concentratie van een stof in de buitenlucht.
  • Het beperken van de onderzoekslast bij kleinere projecten.
  • Het vaststellen van grenzen voor het aantal extra voertuigbewegingen, dat niet zal leiden tot een concentratietoename die groter is dan de NIBM-grens.

De NIBM-tool is een Excel-applicatie op basis van Rekenmethode 1 (Rbl 2007). De NIBM-tool kunt u downloaden en direct gebruiken zonder verdere installatie.

Handleiding

In de handleiding van de NIBM-tool (docx, 117 kB) zijn de werking, het toepassingsbereik en de uitgangspunten toegelicht. De handleiding bevat ook enkele voorbeelden.