NSL-Rekentool

De NSL Rekentool is een rekeninstrument om de luchtkwaliteit bij wegen te berekenen. De Rekentool kan gegevens gebruiken uit de database van de Monitoringstool van het NSL.

Modernisering monitoringstool

Het RIVM werkt aan de modernisering van de monitoringstool. De nieuwe monitoringstool is in de monitoringsronde 2020 nog niet beschikbaar. Daarom gebruiken we de bestaande monitoringstool in 2020 nog voor de monitoring van het NSL. Hierdoor zijn er enkele aanpassingen en beperkingen in de werkwijze. Vooral het werken met de NSL-Rekentool is iets anders dan u gewend bent. Verder merkt u in principe niet zoveel van de veranderingen.

NSL-Rekentool vervangen door Aerius Lucht Rekentool

De NSL-Rekentool is sinds eind december 2019 niet meer beschikbaar. De rekentool is achter de schermen vervangen door de Aerius Lucht Rekentool. De monitoringstool stuurt uw rekenopdracht door naar de Aerius Lucht Rekentool. Die voert de rekenopdracht uit en mailt het resultaat of de eventuele foutmeldingen naar u toe. Er is geen terugkoppeling van de Aerius Lucht Rekentool naar de omgeving van de monitoringstool. Dit heeft de volgende gevolgen:

  • U krijgt de taken van de rekentool niet meer te zien in uw takenlijst.
  • U kunt het rekenresultaat niet meer bekijken in de kaart van de monitoringstool bekijken.
  • Het resultaatbestand ziet er anders uit dan u gewend bent.

Vernieuwing van de handleiding op de website

Momenteel werkt InfoMil aan de vernieuwing van de website. De pagina's van de handleiding van de rekentool zijn nog niet aangepast. De informatie die op die pagina's staat is voor een deel nog wel geldig voor de nieuwe rekentool.

Helpdesk

Komt u, als medewerker van het bevoegd gezag, tijdens het gebruik van de Rekentool problemen of foutmeldingen tegen en kunt u daardoor niet verder met het uitvoeren van uw berekeningen? Neemt u dan contact op met de helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.

Niet voor bedrijven

De helpdesk is bedoeld voor medewerkers van het bevoegd gezag die het landelijk milieubeleid uitvoeren. Zoals vergunningverleners, handhavers en beleidsmedewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen. Bedrijven zoals adviesbureaus kunnen met vragen helaas niet terecht bij de helpdesk. Meer informatie over ondersteuning van InfoMil aan bedrijven vindt u op de pagina: Andere helpdesks voor bedrijven. Suggesties ter verbetering van het programma, afkomstig van bedrijven, zijn uiteraard welkom en kunnen via het contactformulier worden ingediend.
Monitoringstool

Maakt jaarlijks een doorrekening van de luchtkwaliteit gedurende de looptijd van het NSL. De Monitoringstool bevat een database waaruit gegevens naar Rekentool kunnen worden geëxporteerd.