Wat is een 'grondstof'

Wat is een 'grondstof'

Wat is een 'grondstof'

IPPC en BREFs / BBT-conclusies

Inhoud pagina: Wat is een 'grondstof'

Vraag

In categorie 6.4b van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies 2010/75/EU staat de term grondstoffen. Is deze term van toepassing op bewerkte materialen die vervolgens als grondstof ingezet worden bij de productie van levensmiddelen of voeder?

Antwoord

Ja. De term grondstoffen omvat elk materiaal dat het bedrijf gebruikt als input voor het productieproces. Het maakt hierbij niet uit of het materiaal bewerkt is of niet. Een voorbeeld van een bewerkt materiaal dat ingezet kan worden als grondstof is bloem.

In de Richtlijn industriële emissies is dit ten opzichte van de IPPC-richtlijn verduidelijkt. In de beschrijving van de categorie staat nu "al dan niet eerder bewerkt of onbewerkt".

bbt industrie