Handleiding bepalen BBT voor industriële IPPC-installaties

Doel en toepassingsgebied

Deze handleiding biedt een handvat voor vergunningverleners bij het bepalen van beste beschikbare techniek (BBT) bij industriële inrichtingen. Voor agrarische inrichtingen die onder de Richtlijn industriële emissies vallen staat de informatie op de pagina over IPPC bij veehouderijen. Alle vergunningplichtige bedrijven moeten BBT bepalen. Deze handleiding beperkt zich tot het bepalen van BBT bij bedrijven met een IPPC-installatie. De handleiding richt zich vooral op emissies naar de lucht.

Vergunningverleners kunnen deze handleiding gebruiken bij:

  • het opstellen van een nieuwe omgevingsvergunning milieu
  • bij het herzien van bestaande vergunningen.

De handleiding geeft ook uitleg over de relatie tussen BBT-conclusies en Nederlandse wet- en regelgeving.

Achtergrond

Nederland heeft de Richtlijn industriële emissies (RIE) geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Dit is de aanleiding voor het opstellen van de handleiding in 2013. Deze wijzigingen staan in twee wijzigingsbesluiten, namelijk staatsblad 2012 552 en staatsblad 2013 159.

Vanaf 1 januari 2013 geldt het Activiteitenbesluit ook voor bedrijven met een IPPC-installatie. Dit is ook een belangrijke wijziging voor deze handleiding. Deze verandering was onderdeel van de derde tranche wijzigingen in Activiteitenbesluit.

Tot slot is de Nederlandse Emissie Richtlijn (NeR) komen te vervallen als aangewezen BBT-document. Het normatieve deel van de NeR staat nu in het Activiteitenbesluit. Ook waren er Nederlandse oplegnotities bij sommige BREF's. Deze oplegnotities zijn ook komen te vervallen als aangewezen BBT-document. Deze verandering was onderdeel van de vierde tranche wijzigingen in het Activiteitenbesluit. InfoMil heeft de handleiding hierop aangepast.

Actualiteit en beheer

InfoMil beheert deze handleiding in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De handleiding is alleen digitaal beschikbaar via de website. De handleiding is geen statisch document. InfoMil zal onderdelen actualiseren zodat de handleiding aansluit bij veranderende wet- en regelgeving.

Status

De handleiding bepalen BBT voor IPPC installaties heeft de status van een informatiedocument. Het is een document dat een toelichting geeft. Het document zelf heeft geen wettelijk status.

Pdf-versie

Met de pdf-knop kunt u eenvoudig een pdf-bestand maken van elk gewenst deel van de handleiding. De pdf-knop pdf-knop zit onderin de pagina van de website.


Zie ook

Stappenplan BBT bij IPPC

Stappenplan