Inventariseren tijdens schooltijden

Vraag

Kan de inventarisatie tijdens de schooltijden worden uitgevoerd?

Antwoord

Nee. Dan is onvoldoende tijd om alle ruimte (klaslokalen en gymlokalen) volledig te inventariseren. Voor het onderzoek wordt ook de ruimte boven het systeemplafond geïnspecteerd. Ook het nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen om een monster te nemen kan hierdoor beperkt worden.