E-learning Toezicht op energiebesparing

Leren achter je eigen pc, als het u uitkomt. Dat kan met de e-learning Toezicht op energiebesparing. Met deze training krijgt u snel inzicht in de wet en regelgeving en de systematiek van de erkende maatregelen energiebesparing. De maatregelen zijn sinds 1 december 2015 onderdeel van de Activiteitenregeling (bijlage 10) bij het Activiteitenbesluit.

De e-learning is in 2019 vernieuwd. De module Wettelijk (juridisch) kader sluit aan op de in Activiteitenbesluit en –regeling van 2019. De module Maategelen en technieken heeft nu nieuwe technieken.

Doelgroep

Deze e-learning richt zich op toezichthouders van gemeenten en omgevingsdiensten die weinig of geen ervaring hebben met toezicht op energiebesparing. Door de training krijgt u  snel inzicht in de systematiek van erkende maatregelen.

Resultaat

Na het volgen van de training:

  • bent u op de hoogte van de wet- en regelgeving
  • kunt u de erkende maatregellijsten toepassen
  • kunt u de maatregelen en technieken op de lijsten herkennen

Inhoud e-learning

Via tekst, animaties, foto’s en opdrachten doet u kennis op over de volgende onderwerpen:

  • het wettelijk (juridisch) kader
  • maatregelen en technieken
  • het voorbereiden, uitvoeren en afronden van toezicht

U krijgt verder nuttige informatiebronnen en hulpmiddelen aangereikt.
Met een zelftoets test u uw kennis over toezicht op energiebesparing.

Vereiste voorkennis

Dit is een basistraining. Voorkennis is niet nodig.

Duur

Het doorlopen van de e-learning modules kost ongeveer 2-4 uur.

Aanmelden

Medewerkers energie die bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en het Rijk werken kunnen de-learning gebruiken.

Meer informatie over toegang tot de e-learning leest u hier.

Meer weten?

Neem contact met ons op: energie@infomil.nl