Doelmatig beheer en onderhoud maatregelen

Voor meerdere bedrijfstakken zijn bij de erkende maatregelen ook maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud (DBO) vastgesteld.

Maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud

De DBO-maatregelen zijn niet in de regelgeving opgenomen. Iedereen betrekt de mate van DBO bij het beoordelen van de erkende maatregelen voor energiebesparing. De Handreiking erkende maatregelen energiebesparing geeft hierover meer informatie.

DBO in zijn algemeenheid

Voor alle bedrijfstakken waarvoor per 1  januari 2018 erkende maatregelen in de Activiteitenregeling zijn opgenomen, moet zijn voldaan aan de maatregelen voor DBO. In dit totaaloverzicht (xlsx, 14 kB) zijn alle maatregelen voor DBO per activiteit weergegeven. Na de actualisatie is dit het totaaloverzicht (xlsx, 121 kB) voor DBO.

DBO specifiek per bedrijfstak

De algemene maatregelen voor DBO zijn specifiek gekoppeld aan de erkende maatregelen voor energiebesparing per bedrijfstak.

Meer informatie

De maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud worden ook specifiek ontsloten per bedrijfstak (waar relevant) via de volgende hulpmiddelen: