Informatieblad toezicht op plicht ter verduurzaming van het energiegebruik

Het informatieblad geeft de toezichthouder handvatten voor de praktische invulling bij het toezicht op energiebesparing.  Daarnaast biedt het informatieblad een handvat voor de handhaving bij overtreding van de regels.

Naast dit informatieblad is er de 'Handreiking toezicht op erkende maatregelen voor energiebesparing' (hierna handreiking). Deze gaat in op wet- en regelgeving.

Op 1 januari 2024  treedt de Omgevingswet in werking. Daarvoor wordt dit Informatieblad en de Handreiking aangepast en zijn deze te vinden zijn op Iplo.