BBT-conclusies voor de productie van chlooralkali

BBT-conclusies voor de chlooralkali industrie

De Europese Commissie heeft de BBT-conclusies gepubliceerd op 11 december 2013 in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Toepassingsgebied

De BBT-conclusies hebben betrekking op bepaalde industriële activiteiten aangegeven in de punten 4.2 a) en 4.2 c) van bijlage I bij Richtlijn 2010/75/EU. Dit is de productie van chlooralkali (chloor, waterstof, kaliumhydroxide en natriumhydroxide) door de elektrolyse van pekel.

De BBT-conclusies hebben in het bijzonder betrekking op de volgende processen en activiteiten:

  • de opslag van zout
  • de bereiding, zuivering en resaturatie van pekel
  • de elektrolyse van pekel
  • de concentratie, zuivering, opslag en het werken met natrium-/kaliumhydroxide
  • het koelen, drogen, de zuivering, de compressie, het vloeibaar maken, de opslag en het werken met chloor
  • het koelen, de zuivering, de compressie, de opslag en het werken met waterstof
  • de ombouw van kwikcelleninstallaties tot membraancelleninstallaties
  • de buitengebruikstelling van kwikcelleninstallaties
  • de sanering van locaties voor productie van chlooralkali

Beschikbare documenten

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).


Wettelijke verplichtingen bevoegd gezag

Meer informatie vindt u in de Handleiding IPPC.