Oproep vergunningverleners: actualisatie IPPC-database

Voor 1 oktober 2017 moet Nederland een rapportage aanleveren bij de Europese Commissie over de uitvoering van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE). Een deel van de vragenlijst zal gaan over de IPPC-installaties. Het verzoek is aan alle vergunningverleners van IPPC-installaties om de IPPC-database voor april 2017 te actualiseren.

Doel en achtergrond

Voor 1 oktober 2017 moet Nederland een rapportage aanleveren bij de Europese Commissie over de uitvoering van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE). De verslagperiode is van 2013-2016. De vragen de Nederland moet beantwoorden staan in bijlage II het uitvoeringsbesluit 2012/78/EU. De resultaten van deze rapportages zal de Europese Commissie als input gebruiken voor het uitvoeren van de RIE evaluatie.

Inhoud van de vragenlijst RIE rapportage 2013-2016

De vragenlijst in bijlage II van het uitvoeringsbesluit bestaat uit een algemeen deel en een specifiek deel. De vragen over het algemene deel gaan bijvoorbeeld over hoeveel installaties per IPPC-categorie er zijn. Ook vraagt de Europese Commissie om een internetlink naar de plek waar de vigerende vergunning staat.

De vragen in het specifieke deel richten zich op de ijzer- en staalindustrie en de glasindustrie. Van deze twee sectoren zijn de BBT-conclusies meer dan 4 jaar geleden gepubliceerd. Na publicatie van de BBT-conclusies geldt een actualisatietermijn van vier jaar. De vragen gaan onder andere over in hoeverre de vergunningen en IPPC-installaties afwijken van de BBT-conclusies. Voor het beantwoorden van deze vragen zal contact opgenomen worden met de vergunningverleners van deze bedrijven.

Wettelijke verplichting invullen IPPC-database

Het bevoegd gezag is wettelijk verplicht om de informatie te leveren die het ministerie nodig heeft voor hun rapportage aan de Europese Commissie. Deze verplichting staat in artikel 21.2a van de Wet Milieubeheer. Voor het algemeen deel van de rapportage over de IPPC-installaties levert het bevoegd gezag deze informatie aan via de IPPC-database. Het bevoegd gezag kan toegang tot de IPPC-database regelen via de e-mjv website. Het verzoek is aan alle vergunningverleners van IPPC-installaties om de IPPC-database voor april 2017 te actualiseren.

Verder is het bevoegd gezag verplicht om de vigerende vergunningen van IPPC-installaties via het internet ter beschikking te stellen. Deze verplichting staat in artikel 19.1b lid 2 van de Wet Milieubeheer.