Evaluatie van de richtlijn industriële emissies (RIE)

De Europese Commissie wil de richtlijn industriële emissies (RIE) evalueren. Bij deze evaluatie beoordeelt de Europese Commissie de EU-regels over industriële emissies werken en of deze ten goede komen aan het publiek en de industrie. Een onderdeel van de evaluatie is een publieke consultatie.

Doel consultatie

Doel van de consultatie is om de stakeholders te raadplegen. De stakeholders kunnen:

  • de onderwerpen en kwesties bevestigen
  • feitelijke informatie, gegevens en kennis over de implementatie van de RIE geven
  • hun mening kenbaar maken over hoe goed de richtlijn werkt

Reageren via vragenlijst

Stakeholders (waaronder de bevoegde gezagen) kunnen tot uiterlijk 20 augustus 2019 reageren. De vragenlijst kan via de volgende link worden ingevuld: