BBT conclusie 17 en betekenis waarden herzien

Vraag

BBT-conclusie 17 gaat over NOx-emissies afkomstig van de smeltovens in de sector verpakkingsglas. Wat wordt in BBT-conclusie 17 bedoelt met opmerking (3) "Deze waarden moeten herzien worden bij een normale of volledige ombouw van de smeltoven" ?

Antwoord

Het geassocieerde emissieniveau voor wijzigingen in verbranding, speciale ovenontwerpen is 500-800 in de BBT-conclusies. In de BREF van 2001 was het BBT gerelateerde emissieniveau 500-700. Als voor een bestaande situatie de meest geschikte techniek pas bij een volledige ovenombouw kon worden toegepast werd aangegeven dat het BBT-gerelateerde niveau in die gevallen 600-850 kon zijn.

De technieken voor aanpassingen in het verbrandingsproces staan in paragraaf 4.4.2.1 van de huidige BREF. Deze omvatten:

  • vermindering van de lucht-brandstofverhouding
  • lagere temperatuur van de verbrandingslucht
  • getrapte verbranding
  • rookgasrecirculatie
  • low-NOx branders
  • brandstofkeuze

In paragraaf 4.4.2.1 staat in de tekst onder het kopje ‘achieved environmental benefits’:

"The actual emission levels achievable with these techniques will vary considerably depending on the starting point, the age and design of the furnace, and particularly on the rigour with which they are applied and monitored".

Bij een normale of volledige ombouw van de oven kan de toepassing van deze technieken leiden tot het bereiken van lagere emissieniveaus dan bij kleine aanpassingen. Daarom is toegevoegd dat de waarden in die gevallen moeten worden herzien.