Eenheid voor emissiegrenswaarden

Vraag

Welke eenheid voor emissiegrenswaarden moeten op basis van de BBT-conclusies worden gehanteerd?

Antwoord

In de BBT-conclusies voor de productie van glas staan middelingstijden en referentieomstandigheden voor atmosferische emissies. Op pagina 6 staat onder het kopje "Middelingstijden en referentieomstandigheden voor atmosferische emissies” een verwijzing naar tabel 1. In deze tabel staat per soort oven welke eenheid van toepassing is voor dit soort oven.