Bedrijven, geluid en milieuregels

Waar industrie en andere bedrijvigheid is, kan geluidhinder in de omgeving optreden. De milieuregelgeving voor bedrijven is vooral gericht op het voorkomen van geluidhinder. Hierbij is het uitgangspunt vooral de minimaal gewenste kwaliteit. Daarbij beperkt de milieuregelgeving zich vooral tot de relatie tussen een bedrijf en de geluidsgevoelige bestemmingen rondom.

Het begrip 'inrichting' uit de Wet milieubeheer is een belangrijk begrip in de milieuregelgeving voor bedrijven. Pas wanneer een bedrijf onder de definitie van het begrip 'inrichting' valt moet deze voldoen aan de milieuregelgeving. De voorschriften om geluidhinder te voorkomen staan dan in het Activiteitenbesluit en/of in de omgevingsvergunning milieu.

U vindt in dit dossier informatie over het aspect geluid in de milieuregelgeving.

Dit dossier is nog in ontwikkeling.