Bedrijven, APV en geluid

Bedrijven kunnen op twee manieren met de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in aanraking komen:

  • via het Activiteitenbesluit
  • rechtstreeks

Via de milieuregelgeving

Geluid speelt voornamelijk een rol op lokaal niveau. Daarom biedt het Activiteitenbesluit mogelijkheden waarmee gemeenten de akoestische normen aan kunnen passen aan wat lokaal wenselijk is. Het Activiteitenbesluit biedt voor de volgende activiteiten en gebieden de mogelijkheid voor regels in de gemeentelijke verordening:

  • Festiviteiten
  • Traditioneel schieten
  • Onversterkte muziek
  • Gebieden met horeca / detailhandel- en ambachtsbedrijven
  • Gebieden met agrarische inrichtingen

Rechtstreeks

Niet alle bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit of hebben een omgevingsvergunning milieu nodig. Dit geldt alleen onder bedrijven die onder het begrip "Inrichting" uit de Wet milieubeheer vallen. Veel detailhandelbedrijven, winkels bijvoorbeeld, vallen niet onder het begrip "inrichting" en vallen dan niet onder de milieuregels.  Veroorzaakt een dergelijk bedrijf toch geluidhinder (door bijvoorbeeld een airco op het dak) kan opgetreden worden via een vangnetbepaling uit de APV.