Moet bij de bedrijfswoning van een buurglastuinbouwbedrijf worden getoetst op geluid?

Vraag

Moet bij de bedrijfswoning van een buurglastuinbouwbedrijf worden getoetst op geluid?

Antwoord

Ja.

Dienst- of bedrijfswoningen die niet tot de eigen inrichting behoren zijn woningen van derden waarvoor de geluidgrenswaarden gelden.

Bij de geluidsnormen wordt wel onderscheid gemaakt in beschermingsniveau van deze woningen voor glastuinbouwbedrijven gelegen in een glastuinbouwgebied (artikel 2.17 lid 6) en glastuinbouwbedrijven die niet in zulke gebieden liggen (artikel 2.17 lid 5).

In het voormalige Besluit glastuinbouw was het begrip 'woning' anders gedefinieerd zodat toen de geluidsnormen niet golden voor bedrijfswoningen van buurglastuinbouwbedrijven.

Meer informatie vind u bij beschermingsniveau en geluidsgevoelige objecten.