APV: Laden en lossen buiten de inrichting

Vraag

Wat voor rol speelt de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) bij laden en lossen op de openbare weg?

Antwoord

U kunt regels stellen voor laden en lossen op basis van de APV. De openbare weg waar dit plaatsvindt, behoort immers niet tot de inrichting. In de APV kan men bijvoorbeeld aanwijzen waar de laad- en los activiteiten moeten plaatsvinden of vanaf welke tijd laden en lossen toegestaan is.

Zie ook: