Nederland van start met geluidsbelastingkaart

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), provincies en veel gemeenten zijn van start gegaan met het opstellen van een geluidsbelastingkaart. Een geluidsbelastingkaart geeft de geluidssituatie van een belangrijke geluidsbron weer in het gebied rond of langs die geluidsbron.

Verplichting vanuit Europa

Aangewezen overheden stellen uiterlijk 30 juni 2022 een geluidsbelastingkaart vast. En uiterlijk 18 juli 2024 een actieplan geluid. Deze verplichting komt voort uit de Europese richtlijn omgevingslawaai en is geïmplementeerd in hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer.

Veel veranderingen

Ten opzichte van de vorige ronde, 5 jaar geleden, is de regelgeving over de geluidsbelastingkaart op een aantal punten veranderd. Zo is bijvoorbeeld een nieuwe rekenmethode ingevoerd. Een overzicht van die veranderingen is vermeld op de pagina Wat verandert er voor de geluidsbelastingkaart 2022?.

Ondersteuning vanuit InfoMil

Kenniscentrum InfoMil ondersteunt overheden met het maken van de geluidsbelastingkaarten. Op de website biedt InfoMil veel informatie en handvatten om de geluidsbelastingkaart op te stellen. Deze wordt bijgehouden met de meest actuele informatie.

Zo geven we binnenkort aan gemeenten een handvat hoe om te gaan met het peiljaar 2021 en de dip in verkeersintensiteiten door COVID-19. Dit handvat is gebaseerd op hoe het ministerie het peiljaar toepast voor rijkswegen, hoofdspoorwegen en Schiphol. Zodra dit bekend is, laten we dat weten via de nieuwsbrief InfoMil Actueel.

Vinger aan de pols

InfoMil belt de komende weken met de gemeenten en provincies over de voortgang van de geluidsbelastingkaart. Dit gesprek heeft als doel om er samen voor te zorgen dat alle aangewezen overheden in Nederland tijdig aan hun verplichtingen aan de Europese Commissie voldoen.