5.4 Regime 4: emissiegrenswaarden per hoeveelheid product

Bij sommige activiteiten kan een bedrijf aan afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit voldoen door toetsing aan de totale emissiegrenswaarden per hoeveelheid product. Dit regime beschrijft hoe een bedrijf aan kan tonen dat aan de totale emissiegrenswaarden wordt voldaan.

De totale emissiegrenswaarden kunnen worden gehanteerd als een bedrijf kiest voor een brongerichte aanpak (het volgen van een reductieprogramma), maar ook wanneer het bedrijf besluit via nageschakelde technieken aan de emissiegrenswaarden te voldoen. Als bij deze activiteiten wordt gewerkt met R-stoffen, moet het bedrijf ook voldoen aan de eisen voor deze stoffen, zie hoofdstuk 5.6.