Voorbeelduitwerking Regime 4: Coaten van leer

Beschrijving bedrijf

Een leerlooierij verwerkt en lakt 600.000 m2 aan huiden per jaar (oplosmiddelenactiviteit 13). Het lakken gebeurt voor het grootste deel met watergedragen verf. Voor een klein deel van de productie wordt nog oplosmiddelhoudende verf toegepast. De verf wordt aangebracht met behulp van een roller. Voor de reiniging van de apparatuur wordt nog verdunner gebruikt. Het bedrijf heeft geïnvesteerd in een brongerichte aanpak en er is dus geen nageschakelde techniek aanwezig. Verder worden er geen oplosmiddelen (binnen of buiten deze activiteit) hergebruikt.

Opstellen oplosmiddelenboekhouding

Voor het correct opstellen van de oplosmiddelenboekhouding moet bepaald worden welke situatie van toepassing is. In dit geval is er geen sprake van een nageschakelde techniek of van hergebruik van oplosmiddelen, en dus is de situatie als beschreven in stap 4a van hoofdstuk 4 'Oplosmiddelenboekhouding' van toepassing. Daarvoor geldt het volgende:

  • Verbruik = I1
  • Input = I1
  • Totale emissie = I1 - O6 ( bij deze activiteit is er geen sprake van O7)

Verder moet voor deze activiteit de hoeveelheid geproduceerd product worden weergegeven.

Berekening verbruik

Berekening I1 (hoeveelheid VOS die wordt ingezet)

De hoeveelheid VOS die wordt ingezet (I1) kan worden afgeleid van het productverbruik, vermenigvuldigd met het VOS-gehalte van deze producten.

De voorraadregistratie geeft per (VOS-houdende) grondstof (bijv. verdunningsmiddelen) inzicht in de beginvoorraad, de eindvoorraad en de hoeveelheid ingekochte grondstof over een periode van één jaar. Ook ingekochte grondstoffen die weer verkocht zijn zonder te zijn gebruikt, worden weergegeven.

De jaarlijks gebruikte hoeveelheid oplosmiddel of preparaat volgt uit de volgende formule:

Jaarlijks gebruikt = BP + IP - EP - VAP

  • BP = Beginvoorraad
  • IP = Ingekocht
  • EP = Eindvoorraad
  • VAP = Verkocht/afgevoerd
Overzicht Product

Product

IP

BP

EP

VAP

IP + BP - EP - VAP

Ingekocht in 2013(kg)

Voorraad per 1 jan 2013 (kg)

Voorraad per 1 jan 2014 (kg)

Afgevoerd /verkocht preparaat in 2013 (kg)

Totaal verbruikt preparaat in 2013 (kg)

Watergedragen

verf

185.000

8.000

3.000

0

190.000

Oplosmiddel-houdende verf

10.500

800

400

900

10.000

Verdunner

2.100

400

500

0

2.000

Overzicht omschrijving product

Omschrijving product

A

B

I1 (=A x B)

VOS-gehalte (%)

Verbruikt product (kg)

Ingezet VOS (kg)

Watergedragen verf

5

190.000

9.500

Oplosmiddelhoudende verf

90

10.000

9.000

Verdunner

100

2.000

2.000

Totaal

20.500

Het verbruik is gelijk aan de hoeveelheid VOS die wordt ingezet (I1) en bedraagt 20.500 kg. Dit betekent dat het verbruik hoger ligt dan de drempelwaarde voor deze activiteit (zie hoofdstuk 3.3).

Berekening input

Ook de input is hier gelijk aan de hoeveelheid VOS die wordt ingezet (I1) en bedraagt dus 20.500 kg. De input is voor de berekeningen verder niet nodig, maar moet voor de volledigheid wel in de oplosmiddelenboekhouding worden weergegeven.

Berekening hoeveelheid geproduceerd product

De totale hoeveelheid geproduceerd product, die uit de bedrijfsadministratie kan worden afgeleid, bedraagt 600.000 m2 gecoat leer.

Bepaling totale emissie

De totale emissie wordt berekend uit de ingezette hoeveelheid VOS (I1), verminderd met de hoeveelheid die als afval is afgevoerd (O6)

Berekening I1 (hoeveelheid VOS die wordt ingezet)

De hoeveelheid VOS die wordt ingezet is reeds bepaald bij de berekening van het verbruik en bedraagt 20.500 kg VOS.

Berekening O6 (de hoeveelheid VOS die via afval word afgevoerd)

Er wordt zowel verontreinigde verdunner als verontreinigde 'lak-sludge' afgevoerd. Uit metingen is gebleken dat de verdunner gemiddeld 75% VOS bevat en de sludge gemiddeld 10% VOS.

Voorbeeld Berekening O6

Afval

A

B

O6 (=A x B)

Hoeveelheid afval (kg)

VOS-gehalte (%)

VOS in afval (kg)

Verdunner

1.000

75

750

Laksludge

8.400

10

840

Totaal

1.590

De totale hoeveelheid afgevoerde VOS in afval bedraagt dus 1.590 kg.

Berekening totale emissie

Totale emissie = I1 - O6 = 20.500 - 1.590 = 18.910 kg

Toetsing aan emissiegrenswaarden

Voor de coating van leer (activiteit 13) geldt bij een oplosmiddelenverbruik van 20.500 kg een totale emissiegrenswaarde van 85 gram VOS / m2 vervaardigd product (zie tabel Regime 4). De totale emissie per hoeveelheid geproduceerd product is in dit voorbeeld gelijk aan 18.910 kg VOS/ 600.000 m2 huiden = 31 gram VOS/m2 vervaardigd product.

Het bedrijf voldoet dus aan de eisen voor oplosmiddeleninstallaties van het Activiteitenbesluit.