Gegarandeerde aflevering EBMS-berichten

Berichten die via webservices worden verstuurd kennen een gegarandeerde aflevering. In dit proces is vanaf versie 2.13.1 iets gewijzigd.

Het kan heel af en toe voorkomen dat Omgevingsloket online StUF-berichten niet kan afleveren aan de koppeling. De berichten kunnen dan niet worden aangeboden aan de behandelende organisatie. Op dit moment informeert de helpdesk dan de betreffende organisaties. Zij kunnen de aanvraag dan zelf opnieuw versturen. Dit proces wordt vanaf versie 2.13.1 geautomatiseerd.

Aanbieden bericht aan de koppeling niet gelukt

Als Omgevingsloket online een bericht de eerste keer niet heeft kunnen afleveren aan de koppeling, gebeurt het volgende:

  • Omgevingsloket online probeert het StUF-bericht nogmaals aan te bieden. Dit wordt meerdere malen herhaald, tot maximaal 24 uur na het indienen van de aanvraag.
  • Is het bericht na 24 uur nog niet afgeleverd aan de koppeling? Dan wordt de betrokken organisatie per mail geïnformeerd. Dit kan het bevoegd gezag zijn of de ingestelde behandeldienst. Ook wordt het xml-bericht al op de ftp-server van de organisatie geplaatst, zodat het eventueel al handmatig ingelezen kan worden.
  • Ook de beheerders van Omgevingsloket online worden na 24 uur geïnformeerd. Zij zullen onderzoeken waarom het bericht niet is afgeleverd. En proberen het bericht alsnog te versturen via de koppeling. Mocht dit alsnog niet lukken, dan zal de helpdeks contact opnemen met de behandelende organisatie. Zodat ze het bericht handmatig kunnen verwerken.

Mail naar behandelende organisatie

Als Omgevingsloket online het bericht na 24 uur nog niet heeft afgeleverd aan de koppeling, dan ontvangt de behandelende organisatie een e-mail. Deze e-mail gaat naar het adres dat de organisatie heeft ingesteld bij ‘E-mailadres vergunning’.

Het mailbericht ziet er als volgt uit:
Aanbieden bericht [Berichttype] mislukt voor de [aanvraag/melding] [naam en nummer van aanvraag/melding] op de [Omgeving]

Het aanbieden van het bericht [Berichttype] is op de [Omgeving] mislukt voor de [aanvraag/melding] [naam en nummer van aanvraag/melding].

Het bericht is als xml-bestand met de naam [Bestandsnaam] op de FTP geplaatst in de map [Berichten\[Aanvraagnummer].

StUF-bericht op ftp-server

Naast het verzenden van de e-mail plaatst Omgevingsloket online ook het StUF-bericht op de ftp-server van de behandelende organisatie. Het bericht komt in de map ‘Berichten’ in een map met de naam van het aanvraagnummer. Dit ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:
ftp_g364/Berichten/144546/

De naam van het StUF-bericht is als volgt opgebouwd:
 [datetime]_[Aanvraagnummer]_[Berichttype].xml

Afleveren berichten aan behandelende organisatie

Deze werkwijze geldt alleen voor berichten die Omgevingsloket online niet kan afleveren aan de koppeling. Als een bericht éénmaal is afgeleverd aan de koppeling, dan wordt het bericht net zolang aangeboden aan de behandelende organisatie, totdat het bericht is afgeleverd.