Aanpassing van de koppeling met de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)

De koppeling met de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) die Omgevingsloket online gebruikt, wordt aangepast. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor aanvragers of bevoegd gezag.

BAG gaat per 1 maart 2021 over naar versie 2.0. Versie 1.0 wordt niet meer ondersteund. Dit heeft gevolgen voor het Omgevingsloket. De huidige BAG-koppeling wordt uitgefaseerd. Hiervoor in de plaats komt de BAG API.

Zie voor alle informatie over de BAG API: